Somsak PattanapitoonMarch 22, 2013 ·  

Last updated: 2020-04-02  |  135 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Somsak PattanapitoonMarch 22, 2013 ·  

Somsak PattanapitoonMarch 22, 2013 ·  
ในทุก photo trip ภาพวิถีชีวิต นับเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นที่ชื่นชอบของผู้รักการถ่ายภาพ อาจเป็นด้วยสาเหตุต่างๆกัน เช่น อาจรู้สึกผูกพัน โหยหา ห่วงใย ระลึกถึงอดีต ชื่นชมตัวอย่างในความเรียบง่าย ความพอเพียง ความอดทน สู้ชีวิต ฯลฯ

แม้เราคิดแค่ว่า จะถ่ายภาพคนทำงานแบบธรรมดาๆ แต่เมื่อต้องการแสดงอะไรมากกว่าแค่บันทึกการทำงาน สุดท้ายองค์ประกอบทางศิลป์ก็จำเป็นและจะแทรกซึมเข้าไปในทุกภาพได้อย่างตั้งใจและไม่ตั้งใจในภาพ คนที่เคยศึกษาเรื่องพื้นฐานของเส้นมาจะรู้ดีว่า เส้นทะแยงจะให้ความรู้สึกที่รุนแรง ไม่แน่นอน ให้การเคลื่อนไหว ฯลฯ

เมื่อแปรสภาพและกลืนเป็นส่วนหนึ่งของภาพ ไม้ไผ่ที่สูงเสียดฟ้าทะแยงทำมุมในภาพแรกอาจพอให้พลังบ้าง แต่เมื่อประกอบกับคนซึ่งมีท่าทางเป็นเส้นทะแยงจากท่วงท่าอันทะมัดทะแมงผสมผสานกับเส้นลำไผ่ที่ตัดลงมาร่วมด้วยแล้ว ย่อมให้พลังที่รุนแรงกว่ามากจนเราสามารถสัมผัสถึงได้...

Powered by MakeWebEasy.com