งานเปิดนิทรรศการภาพถ่าย "จินตนานัปการ" ผลงานภาพถ่ายเชิงแนวคิด โดยคุณ สมศักดิ์ พัฒนพิฑูรย์

จัดแสดง ณ พื้นที่ ล็อบบี้ชั้น 2 โรงแรม แชงกรีล่า เชียงใหม่ พิธีเปิดเริ่ม 18.00 - 19.00


#CMPF2020 #FullSpectrumInfraredPhoto


เกี่ยวกับตัวงาน
การรับรู้ผ่านดวงตาของมนุษย์ในความเป็นไปต่าง ๆ ในธรรมชาตินับเป็นแรงผลักดันหนึ่งที่ให้กำเนิดแรงบันดาลใจ ซึ่งส่งผลไม่ทางใดก็ทางหนึ่งตั้งแต่ส่วนบุคคลแม้กระทั่งผู้คนในวงกว้างเราต่างคุ้นชินกับการรับรู้สิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นมากเสียจนกระทั่งคนส่วนใหญ่คิดว่าสิ่งต่าง ๆ ที่พบเห็น ทุกชีวิตที่อยู่ร่วมโลกจะรับรู้ผ่านการมองเห็นได้คมชัดเหมือนกันหมดอย่างไม่ผิดเพี้ยน สีสันที่มีชื่อเรียกขานอันหลากหลาย ถูกกำหนดเพื่ออำนวยให้ทุกคนเห็นพ้องต้องกัน แต่ในขณะเดียวกันนั้น ก็มีสิ่งมีชีวิตจำนวนมาก อาทิเช่นแมลง สัตว์สายพันธุ์ต่าง ๆที่อยู่ร่วมกับเรานั้น ไม่ได้รับรู้สิ่งเดียวกับเราในสีสันเหล่านั้นเลยนิทรรศการ “จินตนานัปการ” ได้นำเสนอภาพถ่ายความงามในธรรมชาติในอีกรูปแบบหนึ่ง แม้ละม้ายคล้ายกับสิ่งที่เคยเห็นแต่กลับต่างจากการรับรู้ของดวงตามนุษย์ตามปกติด้วยการใช้กล้องดิจิตอลดัดแปลงให้รับแสงสีปกติผนวกกับแสงอินฟราเรด ก่อให้เกิดความงาม ความรู้สึกและอารมณ์ดุจต่างภพต่างมิติ เพื่อกระตุ้นเตือนเรา ผู้มักยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางแห่งความคิดจินตนาการต่าง ๆ กำหนดกฎเกณฑ์จำนวนมาก แล้วเรียกขานสิ่งต่าง ๆ ที่ต่างจากตนว่าคือผิดปกติ

@ SHANGRI-LA HOTEL 7 JAN 2020 to 30 MAR 2020
​JIN TA NA NAP PRA KAN by SOMSAK PATTANAPITOON

The perception of the human eye is designed by nature it motivates human to have an imagination which affects, one way or another, our personal, characteristic and unconsciousness. We [human] are used to being aware of those natural perceptions so much and most people think things that they have seen in a very clear vision without distortion in daily life is the only way of seeing. As colours is variously named and designated to allow everyone in agreeing on the almost same feeling and interpretation,

But human perception differs from other creatures, insects, reptile, rodent and also other mammals species which not recognize things in the way we saw. The " JIN TA NA NAP PRA KAN" presents another way of seeing the beauty of nature in the way that human unable to see. Although, it may similar to what human has seen it completely different in colour range or light wave that transverse, electromagnetic wave that can be seen by the typical human. By using a camera that specially modified to receive full spectrum of infrared light wave, combined with magic of photography to cause a different aesthetic feelings and emotional of nature by mimicking the world in other spectrum and dimensions of seeing to remind us [human] that tend to hold themselves who define the normality and calling something different as an unusual thing.

​[ JIN TA NA NAP PRA KAN means VARIOUS IMAGINATIONS ]
ความงาม ความรู้สึก ความคิด ในดินแดนแห่งความฝันของแต่ละคน มีความหลากหลายมากมายเหลือคณานับ ทั้งยังสามารถเปลี่ยนแปลงไปตลอดตามแต่ละช่วงอายุ
แต่ภายใต้อัตตาแห่งความปรารถนาที่ไม่สิ้นสุดนั้น ก็ยังพบจุดร่วมแห่งความงามบนเส้นทางในความฝันเสมอ 

 

 

เมืองแห่งจินตนาการ

 

1


1

2

3


Powered by MakeWebEasy.com