งานนิทรรศการภาพถ่าย “รุกขะ เทวะ” โดย สมศักดิ์ พัฒนพิฑูรย์ ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน จ. กระบี่ วันที่ 28 และ 30 มีนาคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 
15:00 ลงทะเบียน
15.30 เปิดงานนิทรรศการ 
ประธานเปิดงาน : นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน (หอศิลป์อันดามัน) จ.กระบี่

**ลงทะเบียนวันเปิดงาน 40 ท่านแรก รับฟรี เสื้อ รุกขะ เทวะ **
(มีจำนวนจำกัด)

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 
บรรยายพิเศษ “เปิดกลเม็ดเคล็ดลับ เทคนิค วิธีการ แนวคิดงานรุกขะเทวะ” และ กิจกรรมแข่งขันถ่ายภาพ ประชันมุมมอง “สามกรุงสำแดงภาพ”

8.00 ลงทะเบียน 
8.30 เปิดกลเม็ดเคล็ดลับ เทคนิค วิธีการ แนวคิดงานรุกขะเทวะ โดยคุณสมศักดิ์ พัฒนพิฑูรย์ 
เปิดเผยเทคนิค วิธีการสร้างงาน แนวคิดที่อยู่เบื้องหลังงานรุกขะเทวะอย่างละเอียด 
พร้อมแนะนำวิธีคิดต่างๆในการสร้างผลงานของตนเองให้มีเอกลักษณ์โดดเด่นทั้งแบบภาพ
เดี่ยวและภาพชุด
11.00 อธิบายกิจกรรม การประชันการถ่ายภาพ “สามกรุงสำแดงภาพ 
มอบโจทย์ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งผลงานโดยสามารถใช้กล้องชนิดใดๆก็ได้
15.00 ผู้เข้าแข่งขันเลือกภาพจำนวนเพียง 1 ภาพมาส่ง ณ จุดรับภาพ 
16.00 เริ่มตัดสินผลงาน คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคัดเลือกภาพ วิจารณ์ภาพ
18.00 พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน

“รุกขะ เทวะ” เป็นชุดผลงานภาพถ่ายที่แฝงแฝงเรื่องราวของ ความคิด ความรู้สึกของมนุษย์ต่อธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงและไม่เคยหยุดนิ่ง จากอดีตกาลที่เคยสงสัยและความไม่เข้าใจ ความเกรงกลัว เคารพ นับถือ จนเริ่มโยงใยพัฒนา ผสมผสาน กำเนิดความเชื่อ ประเพณี บริบททางวัฒนธรรมมากมาย 
จวบจนปัจจุบัน เรามุ่งมั่นพัฒนาวิทยาการทุกๆด้าน เกิดความคิดและความเข้าใจว่าได้หยั่งรู้แท้จริงในสรรพสิ่ง แต่ขณะเดียวกันนั้น มนุษย์เองก็กำลังค่อยๆก้าวรุกล้ำ และสั่นคลอนศรัทธายำเกรงที่เคยมีมาช้านาน
เมื่อคติความเชื่อที่แฝงการ ”อนุรักษ์” อันเคยเป็นปราการคอยปกป้องถูกทำลายลง สมดุลแห่งธรรมชาติจะดีดุจดั่งเดิมนั้น ย่อมยากจะรักษาไว้เช่นกัน คติความเชื่อปัจจุบันใดเล่าที่จะมอบสมดุลกลับมาดีดังเดิม

สถานที่ถ่ายภาพทั้งหมด : ท่าปอม คลองสองน้ำ จ.กระบี่ โดยเริ่มบันทึกภาพตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 -2561
เทคนิคการสร้างผลงาน : ถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล

นิทรรศการจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค 62 - 30 เม.ย 62
ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน (หอศิลป์อันดามัน)
เปิดทำการทุกวัน เวลา 10:00-16:30 น.
(ยกเว้นวันสงกรานต์)

ภัณฑารักษ์ Alizz Vichchou

“Rúkkhá Dhēvá”
Photography exhibition
by Somsak Pattanapitoon

President of the opening ceremony:
Keratesak Phukaoluan,Mayor Municipality of Krabi
On Thursday April 5,2019 at 03:00 p.m.
At Andaman Learning Culture Centre, 
Andaman Art Museum,Krabi Province

The Exhibition will be on view during March 28 - April 30 , 2019
Open everyday from 10:00 a.m.- 04:30 p.m.
At Andaman Learning Culture Centre, 
Andaman Art Museum,Krabi Province
(Closed for Songkran’s day)
นิทรรศการศิลปะ “ธาตะวารี”นิทรรศการศิลปะ “ธาตะวารี”

น้ำ คือ ชีวิต ความเคลื่อนไหว ความเปลี่ยนแปลง ที่มองเห็นและสัมผัสได้ เป็นสิ่งหล่อเลี้ยงทุกชีวิตเพื่อการดำรงอยู่ของทุกสรรพสิ่งบนโลก

นิทรรศการ”ธาตะวารี”จึงตีความเรื่องราวของน้ำผ่านจากศิลปะภาพถ่ายและศิลปะการจัดวาง สื่อผสมจุลชีววิทยาของดิน ด้วยเทคนิคการนำเสนอที่หลากหลาย ผ่านเรื่องราว ที่สะท้อนมุมอง ความเชื่อ และความงามของศิลปะและกับการนำเสนอผ่านการทดลองทางวิทยาศาสตร์ โดยศิลปิน ทั้ง 4 ท่าน ภายในแนวความคิด วิทยาศาสตร์ และ ศิลปะ ที่เดินควบคู่กันไปอย่างลงตัว…

ศิลปิน 
กำธร เภาวัฒนาสุข 
ศิรพรรณ สุคนธสิงห์
สมศักดิ์ พัฒนพิฑูรย์
ศุภวัสส์ อตินันทชัย

ภัณฑารักษ์ : อลิซ วิชช์โชติ

จัดแสดง
วันที่ 25 มกราคม - 25 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่ เวลา 18:00-24:00 ทุกวันทำการ

ณ Golw Museum วังหิ่งห้อย
(สนามกลอ์ฟเก่า หลัง RCA ) 
Wang Hinghoi (วังหิ่งห้อย)
Bang Kapi, Huai Khwang, Bangkok 10310, Thailand
+66 91 979 6226

https://goo.gl/maps/bTW9CzFREUR2
 


ความงาม ความรู้สึก ความคิด ในดินแดนแห่งความฝันของแต่ละคน มีความหลากหลายมากมายเหลือคณานับ ทั้งยังสามารถเปลี่ยนแปลงไปตลอดตามแต่ละช่วงอายุ
แต่ภายใต้อัตตาแห่งความปรารถนาที่ไม่สิ้นสุดนั้น ก็ยังพบจุดร่วมแห่งความงามบนเส้นทางในความฝันเสมอ 

 

 

เมืองแห่งจินตนาการ

 

1


1

2

3


Powered by MakeWebEasy.com