แนวคิด คิดคะนึง ในงานชุด รากไทย

Last updated: May 27, 2018  |  53 จำนวนผู้เข้าชม  |  แนวคิด

แนวคิด คิดคะนึง ในงานชุด รากไทย

การออกถ่ายภาพคนเดียวมีข้อดีมากมาย โดยเฉพาะเรื่องของ ” สมาธิ “ 

เพราะการเข้าถึงความคิด ความรู้สึก อารมณ์ ของสถานที่นั้นๆ 
จิตใจเราจำเป็นต้องนิ่งพอ 

หากมีคนคอยนั่งกดดันรอไปกิน ข้าวอยู่ หรือ คุยกันเสียงดังข้างๆอยู่ตลอ ด 
แม้ได้ภาพสวย แต่มักขาดความลึกซึ้ง...เพร าะเราก็มักกดๆไปยังงั้นๆ

แต่การไปคนเดียวจะว่าไม่มีข้อเสียเลยก็คงไม่ได้ ที่แน่ๆ คือ

ก็เหลือเราคนเดียวไง....

การอยู่คนเดียวนานๆ ไม่แปลกที่จะ “ คิดคะนึงถึง ”

หรือ 

จะว่าไปอาจเป็นข้อดีอีกข้อก็ได้ 
เพราะหากไปสองคน อาจไม่ “ คิดคะนึงถึง ” ก็เป็นได้...

Powered by MakeWebEasy.com