รู้หน้า ไม่รู้ใจ...แนวคิดในงาน รากไทย

Last updated: May 27, 2018  |  68 จำนวนผู้เข้าชม  |  แนวคิด

รู้หน้า ไม่รู้ใจ...แนวคิดในงาน รากไทย

ที่ปราสาทสัจจธรรม ช่วงแรกๆที่ไป ชอบถ่ายเน้นความงาม ความปราณีต คติ ความเชื่อ อันเกิดจากการสืบทอดมรดกสมัยอยุธยา 
แต่บางครั้ง ก็มีความคิดต่างๆโดดแทรกเข้ามาเป็นระยะๆ 

ในวันนั้น ทันทีที่เห็นแสงตกกระทบในตำ แหน่งที่ต่างกัน กระตุ้นสัมผัสส่วนลึกในตัวแทนแห่งความเป็นไปของคน 

ไม่ว่าจะสมัยใด เรามักเผชิญกับคนที่เราเห็น หน้า แต่ไม่รู้เจตนาการกระทำที่แ ท้จริง 

อาจพบกับ ผลการกระทำโดยอาจรู้หรือไม่ รู้ว่าเขาคือใคร 

หรือ เห็นหน้า เห็นการกระทำแค่บางส่วน แต่ไม่รู้จิตใจที่แท้จริง.. ..
 
 
 
 
 
 

Powered by MakeWebEasy.com