แนวคิด ในงาน รากไทย

Last updated: May 27, 2018  |  73 จำนวนผู้เข้าชม  |  แนวคิด

แนวคิด ในงาน รากไทย

เงายาวไหลเคลื่อนตัวดุจกระแ สแห่งความเจริญในช่วงเวลาแห ่งอยุธยา 
แม้จะล่มสลาย แต่ยังสามารถไหลบ่ามาในยุคป ัจจุบัน 
โดยเราเอง ก็รับมาอย่างไม่รู้ตัว....

เราอาจถ่ายทอดในสิ่งที่ตัวเองรู้สึก เห็น ที่มีความเฉพาะตัวออกมา อาจจะเหมือนจริง จนดูราวจะกระโดดออกมาจากภาพ  บางคราวอาจงามปานฝัน 
หรือบางคราวก็แฝงนามธรรมที่แค่เพียงรู้สึก แต่จับต้องไม่ได้ 

การผสมผสานหรือเอนเอียงไปด้ านใดด้านหนึ่งอย่างมีสัดส่วนมากน้อยเพียงไร 
ก็สุดแล้วแต่ว่าเราผู้สร้างสรรเลือกจะไปทางใด...

Powered by MakeWebEasy.com