แนวคิด ภาพจากงานรากไทย

Last updated: May 27, 2018  |  92 จำนวนผู้เข้าชม  |  แนวคิด

แนวคิด ภาพจากงานรากไทย

นึกเรื่องชีวิต หลังเดินในพระราชวังโบราณหล ายชั่วโมง เห็นเงาทอดยาวสะดุดตา หันดูต้นทางเห็นต้นไม้หงิกงอนิดๆ สัมผัสถึงความเชื่อมโยงของช ีวิต 

ตัดสินใจใช้เลนส์ไวด์ทันที บิดกล้อง เปลี่ยนจุดยืน ก้ม เงย ซ้ายขวา จนเส้นทั้งหมดต่อกันคล้ายวั งวน ดุจชีวิตเดินไปตั้งนานก็อยู ่ที่เดิม ไปไหนไม่ได้ซักที ไม่หลุดพ้น แทนหนึ่งภาพชีวิตของอยุธยาท ั้งในอดีต และเราเองในปัจจุบัน....

หลายคนคงอยากพัฒนา “มุมมอง” โดยเข้าใจว่า มันคือ มุมกล้อง แต่หากพูดลึกลงไปอีกหน่อยคื อ มุมกล้องควรตอบโจทย์วิธีการ มองโลกในมุมความคิด อารมณ์ ความรู้สึกของเรา 

และสำคัญยิ่งกว่า คือ ก่อนหน้าที่จะเป็นคำตอบนั้น  น้อยคนนักที่จะพูดถึงว่า 
..หากเรา”มีอะไร”ในตัวเรามาก การ ”ถ่ายทอดอะไร” หรือจะ”ถ่ายอะไร” ย่อมทำได้ง่ายดายขึ้น
 
 
 
 
 
 

Powered by MakeWebEasy.com