เพื่อนๆ พี่ๆ คิดว่า แนวภาพนี้เป็นประเภทใด ก .Temple photography ข. Statue photography ค. Street photography ง. ไม่รู้อ่ะ photography จ. ถูกทุกข้อ ฬ. อยากเขียนตัวเลือกเอง ขอกระดาษคำตอบเพิ่มด้วย ฮ. ปล่อยเป็นหน้าที่ของ curator จัดประเภทเฮอะ เราแค่สร้างผลงาน

Last updated: 2021-05-25  |  99 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เพื่อนๆ พี่ๆ คิดว่า แนวภาพนี้เป็นประเภทใด ก .Temple photography  ข. Statue photography ค. Street photography ง. ไม่รู้อ่ะ photography จ. ถูกทุกข้อ ฬ. อยากเขียนตัวเลือกเอง ขอกระดาษคำตอบเพิ่มด้วย ฮ. ปล่อยเป็นหน้าที่ของ curator จัดประเภทเฮอะ เราแค่สร้างผลงาน


Powered by MakeWebEasy.com