แรกเห็น รู้สึกขัดแย้ง แล

Last updated: 2020-03-09  |  168 จำนวนผู้เข้าชม  | 

แรกเห็น รู้สึกขัดแย้ง แล

แรกเห็น รู้สึกขัดแย้ง และนึกเปรียบเปรยถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อเมืองขยายตัว ซึ่งมักเกิดคำถาม ทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในการถูกแทนที่ แม้จะบอกอยู่ร่วมกันได้ แต่ในความจริง ย่อมมีความนิยมหรือไม่นิยม ยอมรับมากขึ้นหรือน้อยลงไป เห็นทั่วไปมากขึ้นหรือน้อยลงกว่าแต่เดิม...

แม้ภาพถ่ายหนึ่งภาพ แทนได้มากกว่าพันคำ หรือ ภาพที่ดี เราคงไม่ต้องพูดอะไรมากมายนัก เพราะภาพควรพูดด้วยตัวมันเอง แต่ผมเองบางครั้งก็ไม่แน่ใจว่า ผู้ชม จะเข้าใจตรงกันกับภาพที่พยายามจะพูดเสมอหรือไม่ คิดเล่นๆ ขนาดตัวอักษรที่ถูกเขียนขึ้นอย่างรัดกุม ยังมีตีความไปต่างๆนาๆให้ขัดแย้งกันได้บ่อยๆ

จากภาพ จะตีความแง่ดีก็ได้ สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ยิ่งมีส่วนทันสมัยอยู่ส่วนบนของภาพ เป็นนัยว่า มันดีกว่า หรือ อาจสื่อด้วยฐานเป็นอิฐเก่า คล้ายการเจริญควรมีฐานที่มั่นคง

แต่หากจะตีความในอีกแง่ ว่า การเจริญย่อมมีการละทิ้งสิ่งที่เป็นของดั้งเดิม หรือ ตีความดุขึ้นอีก ก็อาจหมายถึงการมาเยือนของสิ่งทันสมัย อาจต้องเติบโตบนซากของของเดิม....

ไม่ว่าจะตีความอย่างไร นับเป็นเสน่ห์หนึ่งที่ชวนหลงใหลได้ตลอดของภาพถ่าย

การตีความของผู้ชมอาจสอดคล้องกับเจตนาของผู้ถ่ายหรือไม่ก็ได้ ขึ้นกับปัจจัยมากมาย แต่นั่นก็แฝงนัยยะเช่นกันว่า

เมื่อวันหนึ่ง เราเป็นผู้สร้างผลงาน เราควรยอมรับ ผลการตัดสิน ความคิด ความรู้สึกของผู้ชมว่า อาจแตกต่างอย่างมากจากที่เราหวังไว้ก็เป็นได้ ...

“การเปลี่ยนแปลง...” ณ รอบคูเมือง เชียงใหม่

Powered by MakeWebEasy.com