ภาพหนึ่งใน ชุด "ปฐมบท ณ ปฐมเจดีย์" ราวปี พ.ศ. 2551

Last updated: Aug 24, 2019  |  76 จำนวนผู้เข้าชม  |  บันทึกระหว่างทาง แนวคิด

ภาพหนึ่งใน ชุด "ปฐมบท ณ ปฐมเจดีย์" ราวปี พ.ศ. 2551

ด้วยแรงบันดาลใจจากการระลึกถึงความรู้และความดีของคณาจารย์ในการถ่ายภาพ

ตั้งใจถ่ายงาน 1 ชุด 10 ภาพ โดยใช้ฟิลม์เพียง 1 ม้วน 
ค่อยๆ ถ่ายภาพจาก ส่วนฐานล่างสุด จนเห็นครบทั้งองค์เจดีย์

แสดงนัยยะแห่งการเติบโตจากรากฐาน จนงอกเงยประจักษ์ถึงความงดงามและพลังแห่งศรัทธา...

ภาพหนึ่งใน ชุด "ปฐมบท ณ ปฐมเจดีย์"
ราวปี พ.ศ. 2551

#infrared #film #พระปฐมเจดีย์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com