ได้มีโอกาสแสดงงานร่วมกับเพื่อนๆ อีกครั้ง...ในงานนิทรรศการ” ธาตะวารี”

Last updated: 2019-01-24  |  115 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ได้มีโอกาสแสดงงานร่วมกับเพื่อนๆ อีกครั้ง...ในงานนิทรรศการ” ธาตะวารี”

เชิญชวนชม นิทรรศการศิลปะ “ธาตะวารี”

ได้มีโอกาสแสดงงานร่วมกับเพื่อนๆ อีกครั้ง...ในงานนิทรรศการ” ธาตะวารี”
ซึ่งมีการตีความเรื่องราวขอ งน้ำผ่านจากศิลปะภาพถ่ายและ ศิลปะการจัดวาง สื่อผสมจุลชีววิทยาของดิน ด้วยเทคนิคการนำเสนอที่หลาก หลาย ผ่านเรื่องราว ที่สะท้อนมุมอง ความเชื่อ และความงามของศิลปะและกับกา รนำเสนอผ่านการทดลองทางวิทยาศาสตร์ 

ผลงานรวม 4 ท่าน คือ 

กำธร เภาวัฒนาสุข 
ศิรพรรณ สุคนธสิงห์
สมศักดิ์ พัฒนพิฑูรย์
ศุภวัสส์ อตินันทชัย

ภัณฑารักษ์ : อลิซ วิชช์โชติ

จัดแสดง
วันที่ 25 มกราคม - 25 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่ เวลา 18:00-24:00 
ทุกวันทำการ ณ Golw Museum วังหิ่งห้อย
(สนามกลอฟ์เก่า หลัง RCA ) 
Wang Hinghoi (วังหิ่งห้อย)
Bang Kapi, Huai Khwang, Bangkok 10310, Thailand
+66 91 979 6226

https://goo.gl/maps/ bTW9CzFREUR2

ภาพที่โพส เป็นผลงานภาพถ่ายโดย สมศักดิ์ พัฒนพิฑูรย์
เทคนิคที่ใช้ กล้อง #SonyA7RIII ดัดแปลงเป็น Color Infrared

Powered by MakeWebEasy.com