เมื่อกำลังเดินกันอยู่ในป่า  พระพุทธเจ้าท่านกำใบไม้ที่เ รี่ยราดอยู่ขึ้นมากำมือหนึ่ ง

Last updated: 2018-11-10  |  195 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เมื่อกำลังเดินกันอยู่ในป่า  พระพุทธเจ้าท่านกำใบไม้ที่เ รี่ยราดอยู่ขึ้นมากำมือหนึ่ ง

เมื่อกำลังเดินกันอยู่ในป่า  พระพุทธเจ้าท่านกำใบไม้ที่เ รี่ยราดอยู่ขึ้นมากำมือหนึ่ ง แล้วถามภิกษุทั้งหลายในที่น ั้นว่า ใบไม้ที่กำขึ้นมานี้กับใบไม ้หมดทั้งป่ามันมากน้อยกันกี ่มากน้อย ทุกคนก็เห็นได้ว่ามันมากกว่ ากันมาก จนเปรียบกันไม่ไหว 
ถึงแม้พวกเราทีนี่ เดี๋ยวนี้ ก็ลองทำมโนภาพถึงของจริงในเ รื่องนี้ดูให้เห็นชัดว่า มันมากมายยิ่งกว่ากันเสียที หนึ่งก่อน

พระพุทธเจ้าจึงบอกว่า เรื่องที่ตรัสรู้และรู้นั้น มันมาก เท่ากับใบไม้ทั้งป่า แต่เรื่องจำเป็นที่ควรรู้ ควรนำมาสอนและนำมาปฏิบัติเท ่ากับใบไม้กำมือเดียว...

ความส่วนหนึ่งจากหนังสือ แก่นพุทธศาสน์ พุทธทาสภิขุ

Powered by MakeWebEasy.com