ภาพถ่ายสีสรรสดใส หรือหม่นหมอง ล้วนมีคุณค่าในตนเอง

Last updated: 2018-06-03  |  146 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ภาพถ่ายสีสรรสดใส หรือหม่นหมอง ล้วนมีคุณค่าในตนเอง

ภาพถ่ายสีสรรสดใส หรือหม่นหมอง ล้วนมีคุณค่าในตนเอง

สีอันจืดชืด อาจไม่เป็นที่ชื่นชอบของหลา ยคนนัก ความน่าสนใจ คือ 
ยามสีทั้งหมด พลันสลายหายไป คงเหลือเพียงขาว เทา ดำ
ไฉนกลับกลายเป็นที่ชื่นชอบข องคนจำนวนมาก

สองขั้วคล้ายตรงข้ามในโลกแห ่งการถ่ายภาพ ดูเหมือนห่างเหินกันเสียเหล ือเกิน 

แต่ในโลกภาพถ่ายอันกว้างใหญ ่ มักมีเหตุการณ์ปรากฎให้เราไ ด้เห็นสายใยจากสองขั้ว ที่ยังคงผูกพันเกี่ยวก้อยเด ินคู่กันไปได้อยู่เสมอ 

เพียงแต่ใจเรา พร้อมจะรับรู้มันหรือเปล่า. ...

Powered by MakeWebEasy.com