ภาพถ่ายสีสรรสดใส หรือหม่นหมอง ล้วนมีคุณค่าในตนเอง

Last updated: Jun 3, 2018  |  42 จำนวนผู้เข้าชม  |  บันทึกระหว่างทาง

ภาพถ่ายสีสรรสดใส หรือหม่นหมอง ล้วนมีคุณค่าในตนเอง

ภาพถ่ายสีสรรสดใส หรือหม่นหมอง ล้วนมีคุณค่าในตนเอง

สีอันจืดชืด อาจไม่เป็นที่ชื่นชอบของหลา ยคนนัก ความน่าสนใจ คือ 
ยามสีทั้งหมด พลันสลายหายไป คงเหลือเพียงขาว เทา ดำ
ไฉนกลับกลายเป็นที่ชื่นชอบข องคนจำนวนมาก

สองขั้วคล้ายตรงข้ามในโลกแห ่งการถ่ายภาพ ดูเหมือนห่างเหินกันเสียเหล ือเกิน 

แต่ในโลกภาพถ่ายอันกว้างใหญ ่ มักมีเหตุการณ์ปรากฎให้เราไ ด้เห็นสายใยจากสองขั้ว ที่ยังคงผูกพันเกี่ยวก้อยเด ินคู่กันไปได้อยู่เสมอ 

เพียงแต่ใจเรา พร้อมจะรับรู้มันหรือเปล่า. ...

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com